Prace budowlane

Prace budowlane 

Prace budowlane wykonane są zgodnie z projektem dostarczonym przez firmę Euro-Ekol i zaadoptowanym przez projektanta inwestora. Ceny mogą ulec zmianie w oparciu o indywidualne ustalenia związane z ukształtowaniem terenu działki. Do wykonania prac niezbędne jest dostarczenie na teren budowy projektu wraz z pozwoleniem na budowę.

Po stronie inwestora jest zapewnienie kierownika budowy i geodety do wytyczenia obrysu płyty myjącej i wyznaczenia punktu zero.

Prace budowlane wykonywane przy montau myjni bezdotykowej

W skład prac budowlanych wchodzi:

 • demontaż kostki / wycięcie asfaltu pod płytę myjącą (jeżeli jest taka potrzeba)
 • wykorytowanie terenu pod płytę myjącą
 • zagęszczenie terenu
 • nawiezienie piasku / gruntu budowlanego
 • wylanie płyty betonowej (chudziak)
 • wykonanie koryt odpływowych na stanowiskach myjących z wyprowadzeniem rury do brzegu płyty myjącej
 • zaizolowanie płyty folią budowlaną
 • wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu
 • wykonanie zbrojenia dolnego płyty myjącej
 • montaż systemu podgrzewania posadzki opartego na technologii PEX 20mm
 • wykonanie zbrojenia górnego płyty myjącej
 • wykonanie wszystkich przepustów zgodnie z projektem w obrębie posadzek myjących (przepusty elektryczne, sygnałowe i wodne)
 • wykonanie instalacji systemu antymrozowego do lanc i szczotek myjących
 • wykonanie studni systemu antymrozowego (przygotowanej do pracy w obiegu zamkniętym)
 • wykonanie wierzchniej warstwy wylewki betonowej
 • zatarcie posadzek myjni
 • dostarczenie krat ocynkowanych ogniowo na koryta odpływowe stanowisk myjących