Skip to main content

Projekty EU

Projekt: Realizace výsledků výzkumných a vývojových prací s cílem uvést na trh inovativní vylepšený výrobek – ekologickou bezdotykovou myčku.

Příjemce: EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Sp. k.

Program: Operační program Inteligentní rozvoj 2014-2020

Fond EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa: 3 Podpora inovací v podnicích

Opatření: 3.2 Podpora implementace výsledků výzkumných a vývojových prací

Dílčí opatření: 3.2.1 Průzkum trhu

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je realizovat výsledky výzkumných a vývojových prací a nabídnout na trhu inovativní ekologickou bezdotykovou myčku díky použití retentátu získaného z vodovodní vody čištěné reverzní osmózou v procesu mytí automobilů.

Řešení se bude mimo jiné vyznačovat:
– úsporou vody z vodovodu použité při čištění na úrovni cca 35%,
– úsporou nákladů spojených s provozem podniku díky snížení provozních nákladů – nižší náklady na vodu,
– ekologickým řešením s pozitivním dopadem na životní prostředí – nižší spotřeba vody.

Efekt projektu:
Výsledkem projektu bude realizace výsledků zadané výzkumné a vývojové práce na metodě a zařízení pro využití retentátu pro mytí automobilů. Výsledky této práce budou realizovány v rámci tohoto projektu zahájením výroby inovativních ekologických bezdotykových myček.

Celková hodnota projektu: 17 910 020,14 PLN

Výše finančních prostředků: 5 262 120,00 PLN

Doba realizace: od 03.11.2020 do 31.03.2022

Projekt: Internacionalizace společnosti EURO-EKOL na nové zahraniční trhy.

Cíl projektu: Vstup na nové zahraniční trhy a příprava společnosti na zahájení exportního prodeje na nové trhy Maďarska, Rumunska a
Bulharsku, vytváří image společnosti jako spolehlivého partnera.

Hodnota projektu: 551 717,00 PLN

Spolufinancování projektu z EU: 468 959,45 PLN