Skip to main content

Dane firmy

Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
z siedzibą w Łodzi pod dokładnym adresem ul. Rokicińska 186D, 92-412 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723726 (NIP: 7282828327, REGON: 369718846)