Skip to main content

Projekty UE

Projekt: Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego udoskonalonego produktu – ekologicznej myjni bezdotykowej do mycia samochodów.

Beneficjent: EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Sp. k.

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek

Cel Projektu: Głównym celem Projektu jest wdrożenie wyników prac B+R i zaoferowanie na rynku innowacyjnej ekologicznej myjni bezdotykowej, dzięki zastosowaniu retentatu uzyskiwanego z wody wodociągowej oczyszczanej metodą odwróconej osmozy w procesie mycia samochodu.

Rozwiązanie charakteryzować się będzie m.in.:
– oszczędnością wykorzystywanej w procesie mycia wody wodociągowej na poziomie ok. 35%,
– oszczędnością kosztową związaną z prowadzeniem działalności ze względu na ograniczenie wydatków eksploatacyjnych – mniejsze koszty wody,
– ekologicznym rozwiązaniem pozytywnie wpływającym na środowisko naturalne – mniejszy pobór wody.

Efekt Projektu:
W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną wyniki zleconych prac B+R, dotyczące sposobu i urządzenia do wykorzystania retentatu do mycia samochodów. Wyniki tych prac zostaną wdrożone w ramach przedmiotowego projektu poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych ekologicznych myjni bezdotykowych do mycia samochodów.

Całkowita wartość Projektu: 17 910 020,14 PLN

Kwota dofinansowania: 5 262 120,00 PLN

Czas realizacji: od 03.11.2020 r. do 31.03.2022 r

Projekt: Internacjonalizacja firmy EURO-EKOL na nowych rynkach zagranicznych.

Cel projektu: Wejście na nowe zagraniczne rynki zbytu i przygotowanie firmy do rozpoczęcia sprzedaży eksportowej na nowe rynki Węgier, Rumunii i
Bułgarii, wykreowania wizerunku firmy, jako solidnego partnera.

Wartość projektu: 551 717,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 468 959,45 PLN