Skip to main content

Politica de confidențialitate

Prezentul document stabilește politica de confidențialitate pentru site-ul www.euro-ekol.com.pl (denumit în continuare: Serviciul de internet).
Administratorul serviciului de internet este Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, cu sediul social în Łódź, la adresa exactă ul. Rokicińska 186D, 92-412 Łódź, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Național al Curților de pe lângă Tribunalul districtual pentru Łódź-Śródmieście din Łódź, Tribunalul comercial din Registrul național al tribunalelor sub numărul KRS:0000723726 (CIF: 7282828327, REGON: 369718846).
Cuvintele folosite cu majusculă au înțelesul care le este dat în termenii și condițiile de utilizare a site-ului web.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de EURO-EKOL.COM.PL în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare:
Regulament).
Tratând cu toată diligența datele cu caracter personal încredințate, în temeiul articolului 13 alineatele (1) și (2) din Regulament, vă informăm că:

ADMINISTRATOR DE DATE:
Administratorul datelor este Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, cu sediul social în Łódź, la adresa exactă ul.
Rokicińska 186D, 92-412 Łódź, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Național al Curților de pe lângă Tribunalul Districtual pentru Łódź-Śródmieście din Łódź, Tribunalul comercial din Registrul național al tribunalelor sub numărul KRS:
0000723726 (CIF:
7282828327, REGON:
369718846), denumită în continuare EURO-EKOL Spălătorie fără contact.

SCOPURILE PRELUCRĂRII:
EURO-EKOL Spălătorie fără contact, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal pe baza acordului încheiat sau pe baza consimțământului dat odată cu înregistrarea Clientului pe Site-ul web [articolul 6 alineatul 1) litera a) sau b) din Regulament] pentru a furniza servicii prin intermediul Site-ului web, pentru:
Persoana de contact a clientului care dorește să dea curs cererii precontractuale a cumpărătorului,
În scopul colectării, confirmării depunerii, executării și încheierii contractului în cauză,
La primirea și soluționarea reclamațiilor clienților,
Menținerea contactului cu clienții în scopul furnizării de informații comerciale, publicitare sau promoționale cu privire la serviciile și produsele Euro-Ekol Spălătorie fără contact,
Trimiterea de chestionare și formulare, organizarea de concursuri, inclusiv selectarea câștigătorilor și acordarea de premii,
Îndeplinirea obligațiilor legale care decurg din legislație, de exemplu, impozitarea,
Să evalueze și să analizeze activitatea și informațiile Clientului, inclusiv prin prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (profilare), pentru a prezenta oferte generale sau Promoții (reduceri, referitoare la produsele sau serviciile Administratorului), destinate tuturor destinatarilor, într-o manieră adaptată intereselor Clientului în cauză, fără a influența deciziile acestuia.

INTERVALUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Date despre clienți ? numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, țara, localitatea, adresa de reședință, adresa sediului/întreprinderii, numărul de TVA,
Datele obținute prin activitatea online a clienților prin utilizarea de cookie-uri etc. Mai multe informații pot fi găsite la https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, min:
a) memorarea parolelor și a datelor de conectare furnizate de utilizatori,
b) completarea automată a formularelor,
c) pentru a analiza timpul petrecut de client pe o anumită pagină,
d) pentru a reține informații despre utilizarea site-ului web,
e) pentru a reține setările și preferințele pe care le-ați ales,
f) să compileze date statistice cu privire la subpagina/articolul care este cel mai popular.

PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
EURO-EKOL Spălătorie fără contact va fi destinatarul datelor cu caracter personal.
Datele cu caracter personal pot fi partajate:
a) alte entități care prelucrează date cu caracter personal în numele administratorului de protecție a datelor și în conformitate cu instrucțiunile administratorului, cum ar fi: entitățile care efectuează livrarea produselor EURO-EKOL Spălătorie fără contact; entitățile care cooperează cu EURO-EKOL Spălătorie fără contact în pregătirea produselor și furnizarea de servicii; furnizorii de servicii IT cu sediul în Polonia; entitățile care se ocupă de arhivarea documentației; entitățile care prelucrează date în scopul colectării creanțelor; firmele de avocatură; agențiile de marketing; birourile de contabilitate;
b) altor operatori de date cu caracter personal, atunci când obligația de a le pune la dispoziție rezultă din legislația aplicabilă.

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor stabilite mai sus, cu excepția cazului în care:
a) activități administrative legate de acceptarea și executarea contractului ? pe durata contractului;
b) prevederile contractului încheiat ? pe durata contractului;
c) decontul financiar ? timp de 5 ani de la începutul anului următor exercițiului financiar în care a avut loc plata aferentă Acordului executat sau în care plata a fost decontată sau s-a prescris;
d) posibila afirmare a unor pretenții ? până la expirarea termenelor de prescripție a acțiunilor;
e) controlul calității serviciilor sau comercializarea serviciilor proprii ? până la retragerea consimțământului dumneavoastră.

DREPTURILE CLIENȚILOR
Clientul are dreptul de a solicita: a) accesul la datele sale; în exercitarea acestui drept, Clientul are dreptul de a obține de la EURO-EKOL Spălătorie fără contact confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate; de a obține o copie a acestora și de a obține informații privind, printre altele: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, perioada planificată de stocare a datelor cu caracter personal, sursa de achiziție a acestora de către EURO-EKOL Spălătorie fără contact. b) rectificarea datelor sale; în exercitarea acestui drept, Clientul are dreptul de a solicita EURO-EKOL Spălătorie fără contact să rectifice sau să completeze datele cu caracter personal care îl privesc și care sunt incorecte sau incomplete. c) ștergerea datelor sale; în exercitarea acestui drept, Clientul are dreptul de a solicita EURO-EKOL Spălătorie fără contact să șteargă datele cu caracter personal care îl privesc în cazurile indicate la articolul 17 din Regulament, în special în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau dacă a fost depusă o obiecție efectivă la prelucrarea datelor cu caracter personal. d) să restricționeze prelucrarea datelor sale; dacă Clientul are obiecții cu privire la exactitatea datelor sale; dacă consideră că EURO-EKOL Spălătorie fără contact nu ar trebui să îi prelucreze datele, dar în același timp nu dorește să le șteargă; dacă aceste date cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru EURO-EKOL Spălătorie fără contact, în timp ce Clientul are nevoie de ele în legătură cu afirmarea creanțelor; dacă Clientul s-a opus prelucrării datelor sale și este de datoria EURO-EKOL Spălătorie fără contact să verifice dacă ar trebui să continue să le prelucreze. e) de a se opune, din motive legate de o situație particulară, prelucrării datelor cu caracter personal pe baza intereselor legitime urmărite de EURO-EKOL Spălătorie fără contact și de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopul marketingului direct de către EURO-EKOL Spălătorie fără contact; în exercitarea acestui drept, Clientul are dreptul de a se opune, din motive legate de o situație particulară, prelucrării datelor sale cu caracter personal pe baza intereselor legitime urmărite de EURO-EKOL Spălătorie fără contact.
Cu toate acestea, în ciuda unei obiecții, EURO-EKOL Spălătorie fără contact are dreptul de a continua să prelucreze datele cu caracter personal dacă poate demonstra că există motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau motive pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții. f) de a retrage consimțământul în orice moment.
Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. g) să depună o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la datele cu caracter personal ?
Președinte al Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Dispoziții finale:
Operatorul site-ului web vă informează că restricțiile privind utilizarea modulelor cookie pot afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe site-ul web.
Furnizarea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară; cu toate acestea, nerespectarea furnizării datelor cu caracter personal indicate, necesare pentru încheierea și executarea Contractului de vânzare sau a contractului de furnizare de servicii electronice, duce la imposibilitatea încheierii acestui contract.
Administratorul de servicii aplică măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura securitatea prelucrării datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat.
Ștergerea datelor cu caracter personal (?dreptul de a fi uitat?).
Clientul are dreptul de a solicita ștergerea/modificarea datelor sale cu caracter personal în cazul în care există un temei juridic sau dacă datele cu caracter personal sunt incorecte.
Datele dvs. nu vor fi prelucrate în mod automat.
Contact privind datele cu caracter personal
În legătură cu notificările și solicitările privind datele dvs. personale, puteți contacta:la adresa de e-mail biuro@euro-ekol.com.pl prin poștă la următoarea adresă:
EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Sp. K.,
ul. Rokicińska 186D, 92-412 Łódź, Polonia
biuro@euro-ekol.com.pl