Zadzwoń +48 42 674 76 00

Projekt: Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego udoskonalonego produktu - ekologicznej myjni bezdotykowej do mycia samochodów.

Beneficjent: EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Sp. k.

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek

Cel Projektu: Głównym celem Projektu jest wdrożenie wyników prac B+R i zaoferowanie na rynku innowacyjnej ekologicznej myjni bezdotykowej, dzięki zastosowaniu retentatu uzyskiwanego z wody wodociągowej oczyszczanej metodą odwróconej osmozy w procesie mycia samochodu.

Rozwiązanie charakteryzować się będzie m.in.:
- oszczędnością wykorzystywanej w procesie mycia wody wodociągowej na poziomie ok. 35%,
- oszczędnością kosztową związaną z prowadzeniem działalności ze względu na ograniczenie wydatków eksploatacyjnych - mniejsze koszty wody,
- ekologicznym rozwiązaniem pozytywnie wpływającym na środowisko naturalne - mniejszy pobór wody.

Efekt Projektu:
W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną wyniki zleconych prac B+R, dotyczące sposobu i urządzenia do wykorzystania retentatu do mycia samochodów. Wyniki tych prac zostaną wdrożone w ramach przedmiotowego projektu poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych ekologicznych myjni bezdotykowych do mycia samochodów.

Całkowita wartość Projektu: 17 910 020,14 PLN

Kwota dofinansowania: 5 262 120,00 PLN

Planowany okres realizacji: od 03.11.2020 r. do 31.03.2022 r